TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VNPT HƯNG YÊN
0221.3864019 cntt@vnpthungyen.com.vn

Chuyên mục: Sản phẩm

Giải pháp quản lý, cảnh báo sự cố mạng bằng phần mềm mã nguồn mở.

Giải Pháp WiFi tập trung, công suất lớn phục vụ doanh nghiệp và phòng họp, hội thảo

Hệ thống hội nghị truyền hình

Các dịch vụ của Trung tâm dữ liệu (Data Center)

Hệ thống GOV-Portal

Chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA

VNEDU: Giải pháp Mạng Giáo dục Việt Nam