TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VNPT HƯNG YÊN
0221.3864019 cntt@vnpthungyen.com.vn

Chuyên mục: Hoạt động cộng đồng

VNPT HƯNG YÊN TRAO TẶNG HỌC BỔNG 5 TRIỆU ĐỒNG CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ TẠI HUYỆN TIÊN LỮ

VNPT HƯNG YÊN TẶNG HỌC BỔNG 5 TRIỆU ĐỒNG CHO HỌC SINH GIỎI TẠI HUYỆN ÂN THI

VNPT HƯNG YÊN TRAO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”

VNPT HƯNG YÊN TẶNG HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI HUYỆN ÂN THI