TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VNPT HƯNG YÊN
0221.3864019 cntt@vnpthungyen.com.vn

Chuyên mục:

Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của VNPT Hưng yên

Trong những năm qua, mạng lưới của VNPT Hưng Yên luôn được duy trì ổn định, mạng truyền dẫn đã cơ bản được cáp quang hóa tất cả các huyện, nhiều tuyến vòng ring tạo độ an toàn mạng cao, nhiều xã đã có cáp quang.

LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG HƯNG YÊN

 • Giám đốc: Ông Trần Quốc Hưng
 • Phó giám đốc: Ông Vũ Quang Trung 

ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

 • Bí thư Đảng ủy: Ông Trần Quốc Hưng
 • Chủ tịch Công đoàn: Bà Trần Thị Liễu
 • Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Bá Kiên
 • Bí thư Đoàn thanh niên: Ông Nguyễn Hải Nam
 • Văn phòng Đảng ủy: Ông Nguyễn Hồng Long
 • Văn phòng Công đoàn: Ông Nguyễn Hồng Long


CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

 • Phòng Tổ Chức Hành chính 
  • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Huy Gô

 

 • Phòng Kỹ Thuật Đầu Tư
  • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đăng Thành

 

 • Phòng Kế toán thống kê Tài chính 
  • Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc

 

 • Trung tâm Điều hành thông tin
  • Giám đốc trung tâm: Ông Nguyễn Văn Dương 

 

 • Trung tâm Công nghệ thông tin
  • Giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Quyền

 

 • Trung tâm Kinh doanh
  • Giám đốc: Ông Nguyễn Tuấn Đức

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỄN THÔNG HƯNG YÊN